Sunday, 6 January 2019

Ako čovjek može biti dobar,
može to samo onda
kada je sretan,
kada u sebi ima sklada,
dakle kada voli.

To je rekao Isus,
to je rekao Buddha,
to je rekao Hegel.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.